Studia magisterskie ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Fascynacja prawem oraz możliwość wykorzystania znajomości prawa w celu pomocy innym ludziom, stanowiły dla mnie motywację, nie tylko do pogłębiania wiedzy teoretycznej, ale i zdobywania praktyki w tym zakresie.

Dążąc do realizacji tych zamierzeń z jednej strony rozpoczęłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z drugiej rozpoczęłam pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego mojej alma mater.

W okresie trwania aplikacji adwokackiej zdobywałam doświadczenie nie tylko w warszawskich kancelariach adwokackich, już wówczas sporządzając pisma procesowe, opinie prawne oraz reprezentując strony w postępowaniach przed sądami, ale również w organach administracji publicznej.  

W trakcie aplikacji adwokackiej pod okiem mojego patrona, wybitnego praktyka i teoretyka prawa, adwokata dr Marcina Wielca, przystąpiłam do ogólnopolskiego konkursu krasomówczego aplikantów adwokackich im. Stanisława Mikke, zdobywając I miejsce w kraju.

Współpracując z Wydziałem Prawa i Administracji UKSW prowadzę zajęcia dla studentów prawa i administracji z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz przygotowuję rozprawę doktorską. Praca naukowa pozwala mi zgłębiać teoretyczne podstawy prawa i na bieżąco śledzić najnowsze orzecznictwo sądów polskich oraz sądów strasburskich i luksemburskich. Jestem autorem artykułów naukowych zamieszczanych w publikacjach pokonferencyjnych.

Praca jest moją pasją. Solidne podstawy teoretyczne nie tylko w zakresie przepisów prawa krajowego, ale również prawa unijnego oraz bogate doświadczenie zdobyte w trakcie aplikacji adwokackiej, pozwalają mi w sposób możliwie najpełniejszy poszukiwać rozwiązań problemów moich Klientów.

Adwokat z łac. advocatus oznacza wezwanego na pomoc. To klasyczne znaczenie nazwy mojego zawodu przyświeca mi w reprezentowaniu interesów moich Klientów. Do wszystkich spraw podchodzę indywidualnie. Zapewniam najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość, co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń.

 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz do skorzystania z moich usług. 

 

Nina Maciejczyk-Krysiak 
Adwokat

 

602667399
biuro@nmk-kancelaria.pl